TỔNG HỢP THÔNG TIN DI TRÚ TRONG TUẦN QUA

Bản tin di trú hằng tuần vào thứ 6 do Tạ Quang Huy & Cộng Sự đảm nhiệm

1) TSS – Dòng thị thực kỹ năng ngắn hạn tạm thời (Temporary Skilled Shortage)

Việc thay thế visa 457 bằng visa TSS – dòng thị thực kỹ năng ngắng hạn vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng. Bộ Nội Vụ Úc cũng đã công bố một số các thay đổi nhằm chuẩn bị cho việc chính thức thay thế sẽ diễn ra trong tháng 3/2018, tuy ngày công bố chính thức vẫn chưa được thông báo. Một số lưu ý trong tuần qua về dòng thị thực TSS bao gồm:

• Thông báo về các sửa đổi liên quan đến người bảo lãnh được công nhận.

• Điều kiện mới 8607 sẽ được áp dụng trong đó yêu cầu người giữ visa nếu muốn thay đổi ngành nghề cần phải có thư đề cử và visa được cấp mới.

• Khung lương mới theo thị trường được đề nghị cho các dòng thị thực TSS, ENS và RSMS, bao gồm cả việc điều chỉnh phương pháp tính mức lương cơ bản.

• Các thoả thuận chuyển tiếp đối với những người đang giữ hoặc đã nộp đơn 457 trước ngày 18/04/2017 trong việc xin thị thực định cư ENS / RSMS được chỉnh sửa nhằm cung cấp thông tin một cách rõ ràng hơn.

• Quỹ Đào Tạo Kỹ Năng cho Công Dân Úc (Skilling Australians Fund) vẫn còn đang được tranh luận trước quốc hội.

• Các thay đổi về nghĩa vụ của nhà tài trợ được hy vọng là giảm thiểu.

2) Các thay đổi đối visa theo diện kết hôn hoặc sống chung

Thời gian gần đây, nhiều người nhận được thư yêu cầu bổ sung thêm thông tin (Request for Further Information) gửi đến từ các nhân viên của Bộ Nội Vụ ở các nước không liên quan đến quốc gia của người nộp đơn.

Điều này được giải thích là do Bộ Nội Vụ đang triển khai hệ thống xử lý hồ sơ toàn cầu đối với thị thực theo diện kết hôn hoặc sống chung nhằm giảm thời gian xét duyệt kéo dài như hiện tại.

Tại Hội nghị quốc gia MIA ở Melbourne cuối tháng 11/2017, Viện Di Trú cũng thông báo rằng các nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình xét duyệt hồ sơ đang được thực hiện, trong đó có phương thức cho phép đương đơn nộp trước kết quả khám sức khỏe và lý lịch tư pháp. Tuy việc nộp trước hồ sơ có thể đẩy nhanh quá trình xét duyệt, các thành viên cũng nên lưu ý tình huống thực tế của khách hàng để xem liệu phương thức nộp trước có phù hợp với họ hay không, vì các xét nghiệm sức khỏe và lý lịch tư pháp thông thường chỉ có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp.

Ngoài ra, Dự Luật Di Trú sửa đổi 2016 (về Bạo Hành Gia Đình và các biện pháp khác), trong đó đưa ra các yêu cầu mới là quyền bảo lãnh của người vợ hoặc chồng cần được phê duyệt trước khi có thể nộp đơn xin thị thực theo diện kết hôn hoặc sống chung, vẫn đang được xem xét trước quốc hội. Cho đến khi Dự Luật này được thông qua thì các đơn xin thị thực theo diện vợ chồng vẫn có thể được nộp mà không cần quyền bảo lãnh được chấp thuận trước.

(Share thoải mái)

Kelly Tran 
Tạ Quang Huy & Cộng Sự

Share:
Tin mới nhất