Đồng giới

Khóc cười chuyện thông dịch viên Việt tại toà án Úc
  • 15/09/2017

Công việc của người thông dịch viên tòa án là giúp bạn trao đổi với tòa án. Thông dịch viên tòa án là những người làm việc chuyên nghiệp. Họ là những người thông thạo cả tiếng Anh và ngôn ngữ của bạn. Hãy cùng nghe tâm sự của một cố vấn di trú trải lòng về nghề tay trái của mình - thông dịch viên tại toà cho người việt.

Xem thêm