Khiếu nại

Di trú Úc: Trục Xuất Những Kẻ Đáng Sợ
  • 16/10/2017

Vào ngày 3/9/2015 khi Bộ Trưởng Di Trú, ông Peter Dutton phát biểu sẽ huỷ quốc tịch và trục xuất những thành phần khủng bố mặc dù đã có quốc tịch Úc, tưởng chừng như đơn giản chỉ áp dụng luật này nhằm mục đích chống khủng bố, nhưng không hẳn vì ông ta muốn làm ‘sạch’ cả hệ thống di trú khi ông còn giữ chức vụ quan trọng nay.

Xem thêm
Cách kiểm tra xem ai có thể tư vấn luật di trú tại Úc?
  • 28/09/2017

Hiện tại, có khá nhiều trung tâm hay công ty thậm chí là cá nhân đứng ra nhận các hồ sơ làm về di trú Úc cho người Việt hiện đang sinh sống tại Việt nam và Úc. Nhưng làm sao để biết được người hay công ty đó có được luật pháp Úc công nhận là chuyên viên tư vấn luật di trú hay không?

Xem thêm