Đội ngũ thuộc HỒ CHÍ MINH

LẠI PHƯƠNG THẢO

LẠI PHƯƠNG THẢO

Giám Đốc Chi Nhánh
TRẦN MẠNH CƯỜNG

TRẦN MẠNH CƯỜNG

Trợ Lý Giám Đốc
LÂM NGUYỄN ĐỨC THIÊN

LÂM NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Trợ Lý Giám Đốc
NGUYỄN HOÀNG VY

NGUYỄN HOÀNG VY

Trợ Lý Giám Đốc
NGUYỄN BẢO QUỲNH

NGUYỄN BẢO QUỲNH

Trợ Lý Giám Đốc
ĐÀO VŨ HOÀNG VY

ĐÀO VŨ HOÀNG VY

Trợ Lý Giám Đốc
PHÙNG ĐÀO KIM NGÂN

PHÙNG ĐÀO KIM NGÂN

Trợ Lý Giám Đốc
NGÔ THỊ THUỲ DUNG

NGÔ THỊ THUỲ DUNG

Trợ Lý Giám Đốc