Bảo trợ tài chính | Assurance of Support

Bảo trợ tài chính | Assurance of Support
Bảo trợ tài chính (Assurance of Support) là một thỏa thuận pháp lý giữa người đồng ý bảo trợ và Dịch Vụ Xã Hội thông qua trung tâm Centrelink để giúp một hay nhiều người được cấp Visa sinh sống tại Úc. Nói nôm na là người bảo trợ sẽ phải hoàn trả cho Centrelink bất kỳ khoản hỗ trợ nào người được hỗ trợ nhận từ Centrelink.

Bảo trợ tài chính (Assurance of Support) là một thỏa thuận pháp lý giữa người đồng ý bảo trợ và Dịch Vụ Xã Hội thông qua trung tâm Centrelink để giúp một hay nhiều người được cấp Visa sinh sống tại Úc. Nói nôm na là người bảo trợ sẽ phải hoàn trả cho Centrelink bất kỳ khoản hỗ trợ nào người được hỗ trợ nhận từ Centrelink.

 

Nếu bạn đã nộp đơn xin một trong những loại visa bắt buộc phải có bảo trợ tài chính, người bảo trợ cũng phải nộp một khoản tiền (sẽ được hoàn lại sau khi thời gian bảo trợ kết thúc) với Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (bank guarantee).

 

Một số các thể loại visa dưới đây bắt buộc phải có bảo trợ tài chính trước khi visa được cấp:

 

• Visa thân nhân phụ thuộc lớn tuổi (aged dependent relative visa)

 

• Visa con cái bảo lãnh cha mẹ có đóng tiền dưới tuổi về hưu và cha mẹ ở tuổi về hưu (contributory parent or contributory aged parent visa)

 

• Visa con cái bảo lãnh cha mẹ dưới tuổi về hưu và cha mẹ ở tuổi về hưu (parent or aged parent visa)

 

• Visa thân nhân cuối cùng (remaining relative visa)

 

Ai có thể trở thành người bảo trợ tài chính?

 

Người muốn đứng ra bảo trợ tài chính cần phải trên 18 tuổi, là công dân hay thường trú nhân Úc, hội đủ điều kiện tài chính trong 2 năm liên tục (ưu tiên 2 năm gần nhất) và cung cấp bank guarantee hay có thể được gọi là tiền đặt cọc như đã nêu trên.

 

Nếu quý vị không chắc mình có đủ điều kiện bên trên, có thể liên hệ số 132 850 để rõ thêm chi tiết hoặc làm 1 trắc nghiệm kiểm tra để hiểu rõ hơn xem mình đã đủ điều kiện chưa tại AnchorAnchorAssurance of Support checker (đường dẫn bên dưới bài viết)

 

Thời hạn bảo trợ kéo dài bao lâu?

 

Thời hạn bảo trợ tài chính phục thuộc vào thể loại visa và có thể kéo dài từ 1, 2, 4 hoặc 10 năm.Hiện tại 10 năm chỉ áp dụng cho các thể loại visa con cái bảo lãnh cha mẹ có đóng tiền dưới tuổi về hưu và cha mẹ ở tuổi về hưu (contributory parent or contributory aged parent visa).

 

Sau khi thời hạn bảo trợ đã hết, người bảo trợ cần liên lạc với trung tâm Centrelink để lấy lại khoản tiền bond đã đóng, xin lưu ý rằng tiền bond sẽ không được tự động hoàn trả.

 

Nộp đơn xin bảo trợ tài chính như thế nào?

 

Phương thức nộp đơn nhanh và hiệu quả nhất là nộp đơn trực tuyến (online).

Tham khảo thêm từng bước theo đường dẫn: Link

Assurance of Support checker: Link

 Nguyễn Trần Phương Duyên

 Tác giả 

Nguyễn Trần Phương Duyên

Tạ Quang Huy & Cộng Sự - Springvale

Tags: bao tro tai chinh | assurance of support

Share: