Cộng Sự

Nguyễn Minh Thành - Cộng Sự
Nguyễn Minh Thành - Cộng Sự
  • 04/02/2022

“Đây là một cái nghề mà mình không cần quảng bá quá nhiều, mình chỉ cần làm tốt công việc của mình thì khách hàng sẽ tự tới với mình” - Đại diện Di trú, Nguyễn Minh Thành.

Xem thêm
Nguyễn Hữu Lộc - Cộng Sự Cấp Cao
Nguyễn Hữu Lộc - Cộng Sự Cấp Cao
  • 25/08/2021

Nguyễn Hữu Lộc hiện tại thụ lý những hồ sơ thuộc dạng phức tạp và tính cho tới nay, Nguyễn Hữu Lộc đã tiếp cận và thụ lý hằng trăm hồ sơ tại cấp Toà Phúc Thẩm trên toàn quốc. Nguyễn Hữu Lộc cũng thường xuyên giảng dạy cho các bạn cộng sự mới gia nhập công ty.

Xem thêm
Tin mới nhất