Bảo Lãnh Cha Mẹ, Con Cái

Visa Chăm Sóc / Thân Nhân Còn Lại
Visa Chăm Sóc / Thân Nhân Còn Lại
  • 18/10/2021

Sau buổi livestream với đài SBS Vietnamese, Huy nhận được rất nhiều email cũng như tin nhắn qua Facebook của Huy về việc thời gian xét duyệt theo diện Visa Chăm Sóc / Thân Nhân Còn Lại.

Xem thêm
Tin mới nhất