Đồng Giới

Câu chuyện di trú: Kết hôn đồng tính và những khó khăn thường gặp phải
Câu chuyện di trú: Kết hôn đồng tính và những khó khăn thường gặp phải
  • 23/10/2020

Những hồ sơ đồng tính từ thời Bộ Di Trú còn gọi là Interdependent (tiểu loại 310) khi tôi mới vào nghề thì rất nhiều người cho rằng loại visa này không có, nhiều người cho rằng không phải dành cho gay, lesbian, bisexual hay tránexual... tôi cho rằng họ cố tình cho rằng không có loại visa này vì lý do tôn giáo, vì lý do thấy 'khiếp' hay một lý do nào đó họ

Xem thêm