Tạ Quang Huy & Cộng Sự

Sự Phát Triển của Tạ Quang Huy & Cộng Sự
Sự Phát Triển của Tạ Quang Huy & Cộng Sự
  • 25/08/2021

Kể từ khi Covid xảy ra cho tới nay cũng đã hơn một năm. Chắc chắn Covid đã ảnh hưởng tới rất nhiều doanh nghiệp, có chỗ phá sản, có nơi đang xuống dốc và cũng có rất nhiều doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ…và các cơ sở kinh doanh của Tạ Quang Huy cũng đã tăng trưởng mạnh mẽ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ trước khi Covid bùng nổ.

Xem thêm
Tin mới nhất