Đại Diện Di Trú, Jennifer Nguyễn - Cộng Sự

Đại Diện Di Trú, Jennifer Nguyễn - Cộng Sự
“Lí do Jennifer muốn làm những hồ sơ phức tạp là vì mình muốn thử thách bản than để đi sâu vào chuyên môn” - Jennifer Nguyễn, Đại Diện Di Trú

Jennifer Nguyễn - Công SựĐại diện Di trú, Jennifer Nguyễn 

Cộng Sự

Phone:  (03) 9574 2886 

Email: jennifer@tqhlawyers.com

MARN: 2117717Cộng Sự - Jennifer Nguyễn gia nhập năm 2018 và hiện đang làm việc tại chi nhánh St Albans của Tạ Quang Huy & Cộng Sự. 

Jennifer tốt nghiệp Thạc Sỹ Phạm Tội Học của Đại Học RMIT. Bên cạnh đó, Jennifer đã hoàn thành khoá học Luật di trú và được Bộ Nội Vụ Úc cấp số đăng ký đại diện di trú là 2117717.

Tại văn phòng Tạ Quang Huy & Cộng Sự, Jennifer chuyên thụ lí các hồ sơ vợ chồng, bảo lãnh gia đình và cha mẹ. Ngoài ra, các hồ sơ phức tạp cũng được Jennifer giải quyết.

“Lí do Jennifer muốn làm những hồ sơ phức tạp là vì mình muốn thử thách bản than để đi sâu vào chuyên môn”

Hãy cùng nghe thêm những trải nghiệm của Cộng Sự, Đại diện Di trú, Jennifer Nguyễn!Share: