Sống Bất Hợp Pháp

Du học sinh và câu chuyện 'Bỏ học - Trốn lại - Làm việc phi pháp'
Du học sinh và câu chuyện 'Bỏ học - Trốn lại - Làm việc phi pháp'
  • 23/10/2020

Trong khoảng thời gian gần 20 năm làm về di trú, Huy đã gặp không ít trường hợp là các bạn du học sinh bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình, và không có điều kiện để quay trở về Việt Nam vì nhiều lý do... Và đây là một trong những case điển hình mà Huy đã giúp cho bạn ấy được trở lại với 'ánh sáng của cuộc sống' nơi xứ người.

Xem thêm
Tin mới nhất