Tạ Quang Huy và Cộng Sự 2021

Tạ Quang Huy và Cộng Sự 2021
Đội ngũ của Tạ Quang Huy và Cộng Sự

Tạ Quang Huy & Cộng Sự thành lập từ năm 2000 và tính cho tới nay thì tổng cộng 10 chi nhánh đang hoạt động trong 1 lĩnh vực tháo gỡ các hồ sơ phức tạp về di trú.

Tự hào là tập đoàn tư vấn luật di trú lớn nhất nước Úc và Việt Nam.

Tự hào là người duy nhất gốc Việt được phong chức danh Fellow của Viện Di Trú Úc.

Tự hào là người duy nhất gốc Việt được mời vào Ban Chấp Hành của Viện Di Trú Úc

Share: