Đội ngũ thuộc HỒ CHÍ MINH

LẠI PHƯƠNG THẢO

LẠI PHƯƠNG THẢO

Giám Đốc Chi Nhánh
LÂM NGUYỄN ĐỨC THIÊN

LÂM NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Trợ Lý Giám Đốc
PHÙNG ĐÀO KIM NGÂN

PHÙNG ĐÀO KIM NGÂN

Trợ Lý Giám Đốc
NGÔ THỊ THUỲ DUNG

NGÔ THỊ THUỲ DUNG

Trợ Lý Giám Đốc