Đội ngũ thuộc TRỤ SỞ CHÍNH

VŨ THUỲ TRANG

VŨ THUỲ TRANG

Cộng Sự Cấp Cao
VŨ NGỌC QUỲNH

VŨ NGỌC QUỲNH

Trợ Lý Giám Đốc
TRAN THANH LUC MIKE

TRAN THANH LUC MIKE

Cộng Sự
THUỲ PHẠM

THUỲ PHẠM

Trợ Lý Giám Đốc
NGUYỄN THANH TÔ

NGUYỄN THANH TÔ

Cộng sự
TINA PHẠM

TINA PHẠM

Cộng sự
HUỲNH KIỀU MY

HUỲNH KIỀU MY

Trợ Lý Giám Đốc