Bảo trợ tài chính | Assurance of Support
Bảo trợ tài chính | Assurance of Support
  • 06/09/2021

Bảo trợ tài chính (Assurance of Support) là một thỏa thuận pháp lý giữa người đồng ý bảo trợ và Dịch Vụ Xã Hội thông qua trung tâm Centrelink để giúp một hay nhiều người được cấp Visa sinh sống tại Úc. Nói nôm na là người bảo trợ sẽ phải hoàn trả cho Centrelink bất kỳ khoản hỗ trợ nào người được hỗ trợ nhận từ Centrelink.

Xem thêm
Tập 31: Cà phê "Trưa"? (06/09/2021)
Tập 31: Cà phê "Trưa"? (06/09/2021)
  • 06/09/2021

Cập nhật tin tức COVID-19 tại Úc và VN; 450,000 liều vaccine Pfizer từ nước Anh đã cập bến tại Sydney; Một cụ bà Việt Nam trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng nhờ niềm đam mê với thể thao Úc.

Xem thêm
Tập 30: Cà Phê Trưa (03/09/2021)
Tập 30: Cà Phê Trưa (03/09/2021)
  • 03/09/2021

Cập nhật tin tức COVID-19 tại Úc và VN. Lộ trình thoát khỏi Lockdown tại Bang Victoria. Thủ tướng Úc ủng hộ mở cửa, nói phong toả kéo dài là không bền vững.

Xem thêm
Tin mới nhất