Victoria Bỏ Quy Định Cách Ly
Victoria Bỏ Quy Định Cách Ly
  • 22/10/2021

Rất nhanh sau khi bang NSW bật đèn xanh cho việc huỷ bỏ quy định cách ly, bang Victoria cũng đã thông báo sẽ bỏ yêu cầu cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh đã tiêm chủng đủ hai mũi vaccine

Xem thêm
Tin mới nhất