Vi trí Fellow của Viện Di Trú Úc và quy trình để được công nhận

Vi trí Fellow của Viện Di Trú Úc và quy trình để được công nhận
Sự hiểu lầm về Fellow của Viện Di Trú Úc và chi tiết quy trình được công nhận là Fellow của Viện để hành nghề Di Trú tại Úc...

Đến nay các quí vị khách hàng cũng như một số anh chị em đang hành nghề tư vấn di trú vẫn gặp phải những hiểu lầm về vị trí Fellow của Viện Di Trú Úc.

Một số người cho rằng cứ làm lâu năm là sẽ được Viện Di Trú Úc (“Viện”) công nhận làm Fellow một cách tự động. Nhưng theo những qui định hiện hành thì để được công nhận là Fellow của Viện, người nộp hồ sơ phải trải qua những bước xét duyệt nghiêm ngặt và người này phải đạt được một số thành tụ nhất định trong sự nghiệp tư vấn di trú tại Úc.

Hình ảnh của Cố Vấn Tạ Quang Huy Thạc sĩ Luật - Fellow người Việt duy nhất tại Viện di trú Úc

Hình ảnh của Cố Vấn Tạ Quang Huy Thạc sĩ Luật - Fellow người Việt duy nhất tại Viện di trú Úc

Sau đây là toàn bộ quy trình để một người hành nghề di trú tại Úc được công nhận là Fellow của Viện.

1. Bước  đầu tiên:

Bạn phải hoàn thành form đăng kí (biểu mẫu) có trên trang chủ của Viện (www.mia.org.au).

2. Bước thứ hai:

Có hai người giới thiệu có thư đề cử bạn gửi cho Viện. Hai thư đề cử này là điều kiện bắt buộc cho đầu vào tiếp nhận hồ sơ đề cử trở thành Fellow.

Quy chuẩn để được làm người giới thiệu:

- Người giới thiệu đang là thành viên của Viện với ít nhất 5 năm là thành viên.

- Người giới thiệu phải từng đến nơi bạn đang hành nghề di trú.

- Người đề cử phải đưa ra đầy đủ thông tin cá nhân của họ về họ tên, địa chỉ nơi họ làm việc, số điện thoại,m email và người giới thiệu phải bảo đảm rằng họ đã xác nhận bạn đã hoàn thành biểu mẫu đăng kí, và tất cả những chứng cứ giấy tờ hỗ trợ cho thông tin bạn khai trong biểu mẫu đăng kí trở thành Fellow.

Thư ứng cử bạn của người giới thiệu:

- Người ứng cứ phải mô tả họ đã biết bạn bằng cách nào, và đã biết bạn từ khi nào.

- Người để cử mô tả được: sự vận hành của Công ty di trú của bạn, sự chuyên nghiệp trong cách hoạt động kinh doanh của bạn, cách bạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng, và đạo đức nghề nghiệp của bạn khi bạn tư vấn về luật di trú.

- Người đề cử phải nêu được những đóng góp của bạn cho Viện trong suốt thời gian bạn hành nghề tư vấn luật di trú.

3. Bước thứ ba: Resume và CV

Resume và CV là hai biểu mẫu bắt buộc bạn phải cung cấp khi bạn nộp hồ sơ đầu vào xét duyệt.

Resume: biểu mẫu này có nội dung mô tả toàn bộ những dịch vụ mà bạn đã cung cấp trong quá trình bạn hành nghề di trú suốt thời gian qua và những kết quả bạn đã đạt được. Cụ thể:

+ Tổng số khách hàng mà bạn đã tiếp nhận trong 3 năm qua.

+ Các loại hồ sơ Visa nào mà bạn đã tư vấn.

+ Những hồ sơ mà bạn tư vấn đang nằm ở giai đoạn nào của bộ hồ sơ di trú (đang nộp cho Bộ di trú, đang nộp với Toà án.

+ Tỉ lệ thành công của các bộ hồ sơ di trú mà bạn tư vấn.

+ Mô tả quá trình bạn học tập để nâng cao tay nghề cũng như cập nhật kiến thức mới.

+ Liệt kê những đóng góp của bạn cho Viện trong thời gian qua.

+ Tổng số hồ sơ di trú pro bono (làm hồ sơ vô vụ lợi) mà bạn đã tiếp nhận.

+ Mô hình bạn vận hành doanh nghiệp tư vấn di trú của mình.

Resume của bạn phải viết một cách rõ ràng chi tiết nhưng không quá hai trang giấy theo quy định.

- Curriculum Vitae (CV) lý lịch trích ngang: Mô tả toàn bộ thông tin cá nhân của bạn, liệt kê trình độ học vấn và những khoá học nâng cao tay nghề mà bạn đã tốt nghiệp, lịch sử tất cả công việc bạn đã và đang làm, vị trí bạn làm trong những công việc đó.

4. Bước thứ tư:

Để được đề cử, đương đơn sẽ phải hội đủ tối thiểu 2 điều kiện:

1. Đã hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật di trú tối thiểu 10 năm; và

2. Đã là hội viên của Viện tối thiểu 10 năm.

5. Bước cuối cùng:

Bạn cần có ba bức thư mô tả những đóng góp của bạn như sau:

- Bức thư (không quá 1000 chữ) mô tả tường thuật lại tất cả những đóng góp của bạn cho Viện trong thời gian bạn hành nghề tư vấn di trú Úc: những thành quả bạn đã làm được cho Viện, những đóng góp trong bầu cử các thành viên chủ chốt của Viện trong thời gian qua.

- Bức thư (không quá 1000 chữ) mô tả những đóng góp của bạn cho việc phát triển nghề nghiệp cũng như những đóng góp của bạn trong cộng đồng những người hoạt động trong lĩnh vực tư vấn di trú: liệt kê mô tả những khoá học nâng cao nghiệp vụ, những bằng cấp nâng cao giúp ích cho hoạt động tư vấn di trú, những đóng góp của bạn cho đồng nghiệp cũng như những thành quả đạt được dựa trên những đóng góp của bạn.

- Bức thư (không quá 750 chữ) mô tả những đóng góp của bạn cho cộng đồng và xã hội nước Úc trong thời gian qua: liệt kê những giải thưởng hoặc những ghi nhận mà chính phủ Úc công nhận bạn đã đóng góp được cho xã hội nước Úc. Những đóng góp của bạn trong bầu cử của các thành viên của Viện.

Tất cả các thư bạn viết đều sử dụng mẫu thư tuyên thệ (Statutory Declaration) cần có chữ kí của người xác nhận bạn là người viết và kí tên trên những bức thư này theo quy định của Chính phủ Úc.

Bạn phải hoàn thành tất cả các bước trên và gửi toàn bộ hồ sơ về Viện để xét duyệt.

Hội đồng lãnh đạo của Viện sẽ tiếp nhận và duyệt hồ sơ của bạn. Hội đồng sẽ từ chối hồ sơ của bạn nếu bạn không thực hiện đầy đủ các bước trên hoặc những thành tích của bạn không đạt chuẩn theo quy định hiện hành của Viện.

Hình ảnh Tiến Sĩ Nguyễn Thành Tô Cộng Sự Nguyễn Thành Tô (Cộng Sự)

Tiến Sĩ Luật

Tạ Quang Huy & Cộng Sự chi nhánh Melbourne (Úc)

Xem thêm về Nguyễn Thành Tô >>

Share: